Vi skal snart inn i "Den stille uke". Byens puls går også ofte ned disse dagene. Men stillheten gir også ramme for ro og ettertanke i kirkerommene våre. Velkommen til å la gudstjeneseprogrammet guide deg gjennom påskehøytiden.
Les mer
27. april kan du bli med Fagerborg menighet på tur til historiske Eidsvoll.
Les mer
Lars Notto Birkeland
Kantor Lars Notto Birkeland går ut i ett års permisjon fra 1. april. Førstkommende søndag 30. mars blir avsluttende gudstjeneste der Lars Nottos musikalitet er med på å gi ramme for dagen.
Les mer
Nyoppstartet barnekor for de aller minste.
Les mer
Her finner du en oversikt over vårens barne- og ungdomsarbeid.
Les mer
I rammen av myke melodier, minnerike rim og regler fra vi selv var små, ønskes velkommen til babysang i Fagerborg menighetshus, Rosenborggt. 3
Les mer
F2 er et levende kristent fellesskap for og med studenter og unge voksne. F2 samles til kveldsgudstjenester, temakvelder og til mindre fellesskap, cellegrupper, for å dele liv, tro og tvil.
Les mer
Fagerborg menighet kan tilby lokaler i forskjellige størrelser og til forskjellige behov.
Les mer
Ønsker du å være med og dele denne "vandringsopplevelsen" sammen med andre? Da er du velkommen til en åpen bibelgruppe som møtes i peisestuen i menighetshuset annenhver onsdag.
Les mer
Apr17
18:00Kveldsmesse
Olav Dag Hauge.
Gjermund Brenne, kantor.
Bach: Lobet den Herrn og Kverno: Improperia salvatore nostri. Vokaloktett.
Offer til menighetsarbeidet. Nattverd.
 
Apr18
11:00Pasjonsgudstjeneste
Olav Dag Hauge.
Gjermund Brenne, kantor.
Schütz:Jesu syv ord på korset
Vokaloktett og sammensatt orkester.
Offer til menighetsarbeidet.
 
Apr20
11:00Høytidsgudstjeneste
Sigmund Lindekleiv og
Svein Granerud.
Gjermund Brenne, kantor. Vokaloktett.
Offer til menighetsarbeidet. Nattverd. Kirkekaffe
 
Apr21
11:00Fellesgudstjeneste m/Uranienborg og Frogner
Sigmund Lindekleiv.
Gjermund Brenne, kantor.
Kantate 4 av J.S.Bach: Christ lag in Todesbanden. Vokaloktett og sammensatt orkester.
Offer til Sjømannskirken.
Nattverd. Kirkekaffe.
 
Apr22
16:45Englebarna
Sang, lek og andakt.
Enkel servering. Kr 50
I Fagerborg menihgetsbarnehage.
 
Apr23
18:30Friends
Kor for alderen 9-13 år. Vi møtes i menighetssalen.
 
Apr24
18:30Together
Samtale og sangruppe for ungdom. Vi møtes noen torsdager; ring 99 54 21 13 og forhør deg om de gjeldende datoene.
 
Apr27
11:00Blomstergudstjeneste
Anne Marie L.Hindahl. Utdeling av 6-årsbok. Menighetens barnehage deltar. Ofring til menighetens barne- og ungdomsarbeid. Dåp. Kirkekaffe.
19:00F2-gudstjeneste i Fagerborg kirke
Torbjørn Sæle, studenter og unge voksne. Nattverd, bønnevandring, kirkekaffe.
 
Apr28
18:00Bislet Barnegospel i Vestre Frikirke
Barnegospelkor for 1.-4.klasse, kaffe for de voksne
 
Apr30
18:30Friends
Kor for alderen 9-13 år. Vi møtes i menighetssalen.
 
Mai1
18:30Together
Samtale og sangruppe for ungdom. Vi møtes noen torsdager; ring 99 54 21 13 og forhør deg om de gjeldende datoene.
 
Mai4
11:00Samtalegudstjeneste
Anne Marie L. Hindahl, prest
Johanne Bjørkhaug, orgel
Ofring til menighetsarbeidet
Dåp og nattverd
 
Mai5
18:00Bislet Barnegospel i Fagerborg Kirke
Barnegospelkor for 1.-4.klasse, kaffe for de voksne
 
Mai6
16:45Englebarna
Sang, lek og andakt.
Enkel servering. Kr 50
I Fagerborg menihgetsbarnehage.
 
Mai7
18:30Friends
Kor for alderen 9-13 år. Vi møtes i menighetssalen.
 
Mai8
18:30Together
Samtale og sangruppe for ungdom. Vi møtes noen torsdager; ring 99 54 21 13 og forhør deg om de gjeldende datoene.
 
Mai20
16:45Englebarna
Sang, lek og andakt.
Enkel servering. Kr 50
I Fagerborg menihgetsbarnehage.