I rammen av myke melodier, minnerike rim og regler fra vi selv var små, ønskes velkommen til babysang i Fagerborg menighetshus, Rosenborggt. 3, nå på tirsdager.
Les mer
Her er oversikten over hva som skjer i barne- og ungdomsarbeidet vårt.
Les mer
Leter du etter en menighet i Oslo? Kanskje er du ny i byen? Kanskje har du vært her lenge? Bli kjent med F2 - Studenter og unge voksne i Fagerborg kirke.
Les mer
Barnekor for de aller minste.
Les mer
Her finner du en oversikt over vårens barne- og ungdomsarbeid.
Les mer
Fagerborg menighet kan tilby lokaler i forskjellige størrelser og til forskjellige behov.
Les mer
Ønsker du å være med og dele denne "vandringsopplevelsen" sammen med andre? Da er du velkommen til en åpen bibelgruppe som møtes i peisestuen i menighetshuset annenhver onsdag.
Les mer
Apr2
18:00 Skjærtorsdag
Kveldsmesse kl. 18.00 v/Anders Mikalsen og Gjermund Brenne. Vokaloktett J. S. Bach: Lobet den Herrn og. Nattverd. Avdekking av alteret. Ofring til menighetsarbeidet.
 
Apr3
11:00 Langfredag
Langfredagsgudstjeneste v/Anders Mikalsen og Gjermund Brenne, Vokaloktett. Trond Kvernos Improperia Salvatoris Nostri fremføres under gudstjenesten. Ofring til menighetsarbeidet.
 
Apr5
11:00 Påskedag
Høytidsgudstjeneste v/Anders Mikalsen og Gjermund Brenne. Vokaloktett. Nattverd. Kirkekaffe. Ofring til menighetsarbeidet.
 
Apr6
11:00 2. påskedag
Felles gudstjeneste med Uranienborg og Frogner menigheter i Fagerborg kirke. Sigmund Lindekleiv og Gjermund Brenne. Vokaloktett og orkester. Kantate 4 av J. S. Bach Christ lag in Todesbanden fremføres under gudstjenesten. Nattverd. Kirkekaffe. Ofring til Sjømannskirken.
 
Apr7
12:00 Babysang
Det er babysang for barn 0-15 mnd. i Fagerborg menighetshus, Rosenborggt. 3. Dette er et fint, pedagogisk opplegg hvor man får frisket opp igjen gamle og nye barnesanger og blir kjent med andre barn og foreldre. Det serveres lunsj. Kr. 50,- pr. gang.
 
Apr12
11:00 Blomstergudstjeneste
Prest: Anders Mikalsen. Barnehagen deltar med sang. Engledans. Utdeling av 6 års-bok. Dåp. Kirkekaffe. Ofring til menighetens barne- og ungdomsarbeid.
19:00 F2-gudstjeneste i Fagerborg kirke
Torbjørn Sæle, studenter og unge voksne. Lovsang, nattverd, bønnevandring, vitnesbyrd og kirkekaffe.
 
Apr14
12:00 Babysang
Det er babysang for barn 0-15 mnd. i Fagerborg menighetshus, Rosenborggt. 3. Dette er et fint, pedagogisk opplegg hvor man får frisket opp igjen gamle og nye barnesanger og blir kjent med andre barn og foreldre. Det serveres lunsj. Kr. 50,- pr. gang.
 
Apr19
11:00 Gudstjeneste
1.søndag i fastetiden. Prest:Sigmund Lindekleiv. Kantor:Gjermund Brenne. Dåp. Nattverd.Ofring.Kirkekaffe.
 
Apr21
12:00 Babysang
Det er babysang for barn 0-15 mnd. i Fagerborg menighetshus, Rosenborggt. 3. Dette er et fint, pedagogisk opplegg hvor man får frisket opp igjen gamle og nye barnesanger og blir kjent med andre barn og foreldre. Det serveres lunsj. Kr. 50,- pr. gang.
 
Apr26
11:00 Samtalegudstjeneste - 4. s. i påsketiden
Anders Mikalsen og Gjermund Brenne. Konfirmantene deltar. Ensemble 96. Dåp. Kirkekaffe
 
Apr28
12:00 Babysang
Det er babysang for barn 0-15 mnd. i Fagerborg menighetshus, Rosenborggt. 3. Dette er et fint, pedagogisk opplegg hvor man får frisket opp igjen gamle og nye barnesanger og blir kjent med andre barn og foreldre. Det serveres lunsj. Kr. 50,- pr. gang.
 
Mai3
11:00 Gudstjeneste
1.søndag i fastetiden. Prest:Sigmund Lindekleiv. Kantor:Gjermund Brenne. Dåp. Nattverd.Ofring.Kirkekaffe.
 
Mai5
12:00 Babysang
Det er babysang for barn 0-15 mnd. i Fagerborg menighetshus, Rosenborggt. 3. Dette er et fint, pedagogisk opplegg hvor man får frisket opp igjen gamle og nye barnesanger og blir kjent med andre barn og foreldre. Det serveres lunsj. Kr. 50,- pr. gang.
 
Mai10
11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste
6.søndag i påsketiden. Anders Mikalsen og Gjermund Brenne. Con Spirito. Mads Johnsen, trompet.
 
Mai17
11:00 Gudstjeneste
1.søndag i fastetiden. Prest:Sigmund Lindekleiv. Kantor:Gjermund Brenne. Dåp. Nattverd.Ofring.Kirkekaffe.
 
Mai24
11:00 Gudstjeneste
1.søndag i fastetiden. Prest:Sigmund Lindekleiv. Kantor:Gjermund Brenne. Dåp. Nattverd.Ofring.Kirkekaffe.
 
Mai31
11:00 Gudstjeneste
1.søndag i fastetiden. Prest:Sigmund Lindekleiv. Kantor:Gjermund Brenne. Dåp. Nattverd.Ofring.Kirkekaffe.
 
Jun7
11:00 Gudstjeneste
1.søndag i fastetiden. Prest:Sigmund Lindekleiv. Kantor:Gjermund Brenne. Dåp. Nattverd.Ofring.Kirkekaffe.
 
Jun14
11:00 Gudstjeneste
1.søndag i fastetiden. Prest:Sigmund Lindekleiv. Kantor:Gjermund Brenne. Dåp. Nattverd.Ofring.Kirkekaffe.
 
Jun21
11:00 Gudstjeneste
1.søndag i fastetiden. Prest:Sigmund Lindekleiv. Kantor:Gjermund Brenne. Dåp. Nattverd.Ofring.Kirkekaffe.
 
Jun28
11:00 Gudstjeneste
1.søndag i fastetiden. Prest:Sigmund Lindekleiv. Kantor:Gjermund Brenne. Dåp. Nattverd.Ofring.Kirkekaffe.
 
Jul5
11:00 Gudstjeneste
1.søndag i fastetiden. Prest:Sigmund Lindekleiv. Kantor:Gjermund Brenne. Dåp. Nattverd.Ofring.Kirkekaffe.
 
Jul12
11:00 Gudstjeneste
1.søndag i fastetiden. Prest:Sigmund Lindekleiv. Kantor:Gjermund Brenne. Dåp. Nattverd.Ofring.Kirkekaffe.
Jul19
11:00 Gudstjeneste
1.søndag i fastetiden. Prest:Sigmund Lindekleiv. Kantor:Gjermund Brenne. Dåp. Nattverd.Ofring.Kirkekaffe.